Dofinansowanie z UE - logotypy
Rozmiar tekstu:

Regulamin

Klauzula informacyjna - dla Klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych jest: Calitan Furniture Factory sp. z o.o. (REGON 301 022 900, NIP PL 619 199 16 82, KRS 0000 322 122, Sąd Rejonowy Poznań, IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN) z siedzibą ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@calitanff.pl, telefonicznie pod numerem +48 62 782 94 00 lub pisemnie na adres: CALITAN Furniture Factory Sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy i ich rozliczenia oraz promocji usług oferowanych przez administratora a także dochodzenia ewentualnych roszczeń (podst. prawna: art.6 ust.1 pkt. b) RODO).

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

Przysługuje Pani / Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  7. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania;
  8. Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy o przesłanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy lub stacjonarny.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak spowoduje niemożność realizacji umowy / zamówienia.

Calitan Furniture Factory Sp. z o.o. | Copyright © 2007 - 2016