Dofinansowanie z UE - logotypy
Rozmiar tekstu:

Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łęka Opatowska, 3 listopada 2014 r.

CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.
ul. Rakowska 1
63-645 Łęka Opatowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy CALITAN FURNITURE FACTORY poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 CALITAN FURNITURE FACTORY zaprasza do składania ofert na zakup Linia technologiczna do formatyzowania wąskich płaszczyzn - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Linia technologiczna do formatyzowania wąskich płaszczyzn - 1 szt. będzie niezbędnym elementem nowego ciągu produkcyjnego działającego w oparciu o wdrażaną innowacyjną technologię. Urządzenie będzie wykorzystywane w fazie procesu produkcyjnego.

Maszyna będzie przeznaczona do obróbki elementów meblowych - docinanie.

Urządzenie musi zawierać następujące elementy wraz parametrami technicznymi nie gorszymi niż:

 1. automatyczny system załadunku wyposażony w ssawki podciśnieniowe
 2. okleiniarka dwustronna wąskich płaszczyzn wzdłużnych sterowana numerycznie z możliwością oklejania płyty komórkowej obrzeżem ABS. Zakres obróbki elementów:
  • długość: 260 - 3.200 mm
  • szerokość: 250 - 1.000 mm
  • grubość: 15 - 60 mm
 3. automatyczna obrotnica elementów
 4. okleiniarka dwustronna płaszczyzn poprzecznych sterowana numerycznie z możliwością oklejania płyty komórkowej obrzeżem ABS. Zakres obróbki elementów:
  • długość: 260 - 3.200 mm
  • szerokość: 250 - 1.000 mm
  • grubość: 15 - 60 mm
 5. automatyczna stacja rozładunku wyposażona w ssawki podciśnieniowe

Całość linii technologicznej sterowana numerycznie. Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych oraz urządzenie do podtrzymywania zasilania sterowania maszyny.

Planowany termin wykonania inwestycji: max. do 31 grudnia 2015 r.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

 • termin ważności oferty (minimum 90 dni od daty wystawienia)
 • oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, dane pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboruZnaczenieMaksymalna liczba punktów
Cena netto70%70
Gwarancja30%30

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

b) Punkty w ramach kryterium "Gwarancja" będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
 • gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt.
 • gwarancja od 24 miesięcy włącznie – 30 pkt.

Miejsce składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 2. przesyłką pocztową lub kurierską na adres firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 3. lub na adres mailowy: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 30 listopada 2014 r.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Janusz Jeziorny
e-mail: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łęka Opatowska, 3 listopada 2014 r.

CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.
ul. Rakowska 1
63-645 Łęka Opatowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy CALITAN FURNITURE FACTORY poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 CALITAN FURNITURE FACTORY zaprasza do składania ofert na zakup Linia do rozkroju płyty meblowej - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Linia do rozkroju płyty meblowej - 1 szt. będzie niezbędnym elementem nowego ciągu produkcyjnego działającego w oparciu o wdrażaną innowacyjną technologię. Urządzenie będzie wykorzystywane w fazie procesu produkcyjnego.

Linia ma posiadać automatyczny załadunek płyty i ma umożliwiać cięcie wzdłużne i poprzeczne z podnoszonym stołem załadowczym i zewnętrznym stołem obrotowym. Stół podawczy ma być sterowany elektronicznie.

Urządzenie musi zawierać następujące elementy wraz parametrami technicznymi nie gorszymi niż:

 • automatyczny system załadunku płyty,
 • stół podawczy sterowany elektronicznie,
 • zestaw tarcz - piła główna i podcinacze,
 • dopychacze wyrównujące czołowe,
 • możliwość szybkiego blokowania i zwalniania pił,
 • automatyczny bieg wózka piły regulowany wymiarów płyty,
 • linia sterowania numerycznie z nielimitowaną ilością programów cięcia,
 • maksymalna szerokość robocza: min. 2070 mm,
 • maksymalna długość robocza: 5600 mm,
 • maksymalna wysokość pakietu płyt: min. 112 mm,
 • linia wyposażona w transporter odpadów, gilotynę do odpadów oraz automatyczny systemu rozładunku i segregacji elementów,

Planowany termin wykonania inwestycji: max. do 31 grudnia 2015 r.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

 • termin ważności oferty (minimum 90 dni od daty wystawienia)
 • oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, dane pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboruZnaczenieMaksymalna liczba punktów
Cena netto70%70
Gwarancja30%30

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

b) Punkty w ramach kryterium "Gwarancja" będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
 • gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt.
 • gwarancja od 24 miesięcy włącznie – 30 pkt.

Miejsce składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 2. przesyłką pocztową lub kurierską na adres firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 3. lub na adres mailowy: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 30 listopada 2014 r.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Janusz Jeziorny
e-mail: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łęka Opatowska, 1 października 2014 r.

CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.
ul. Rakowska 1
63-645 Łęka Opatowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy CALITAN FURNITURE FACTORY poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 CALITAN FURNITURE FACTORY zaprasza do składania ofert na zakup Okleiniarka jednostronna z laserem o prędkości posuwu nie mniejszej nż 20 m / min w momencie użycia lasera - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Okleiniarka jednostronna z laserem o prędkości posuwu nie mniejszej niż 20 m / min w momencie użycia lasera - 1 szt. będzie niezbędnym elementem nowego ciągu produkcyjnego działającego w oparciu o wdrażaną innowacyjną technologię. Urządzenie będzie wykorzystywane w fazie procesu produkcyjnego.

Maszyna będzie przeznaczona do obróbki wąskiej powierzchni elementów meblowych tylko z ich jednej strony. Będzie wykorzystywana głównie dla przygotowania elementów, dla których nie jest wymagane oklejanie więcej niż jednej krawędzi - np. półki meblowe.

Parametry techniczne nie gorsze niż:

 • minimalna szerokość elementu: 90 mm,
 • minimalna długość elementu: 220 mm,
 • zakres wysokości obrabianych elementów: 15-60 mm,
 • minimalna prędkość robocza maszyny przy załączonym laserze - 20 metrów na minutę,
 • musi zawierać kolektor odpadów.

Planowany termin wykonania inwestycji: max. do 31 grudnia 2015 r.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

 • termin ważności oferty (minimum 90 dni od daty wystawienia)
 • oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, dane pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboruZnaczenieMaksymalna liczba punktów
Cena netto70%70
Gwarancja30%30

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

b) Punkty w ramach kryterium "Gwarancja" będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
 • gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt.
 • gwarancja od 24 miesięcy włącznie – 30 pkt.

Miejsce składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 2. przesyłką pocztową lub kurierską na adres firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 3. lub na adres mailowy: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 31 października 2014 r.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Janusz Jeziorny
e-mail: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łęka Opatowska, 3 listopada 2014 r.

CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.
ul. Rakowska 1
63-645 Łęka Opatowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy CALITAN FURNITURE FACTORY poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 CALITAN FURNITURE FACTORY zaprasza do składania ofert na zakup Linia do rozkroju płyty meblowej - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Linia do rozkroju płyty meblowej - 1 szt. będzie niezbędnym elementem nowego ciągu produkcyjnego działającego w oparciu o wdrażaną innowacyjną technologię. Urządzenie będzie wykorzystywane w fazie procesu produkcyjnego. Linia ma posiadać automatyczny załadunek płyty i ma umożliwiać cięcie wzdłużne i poprzeczne z podnoszonym stołem załadowczym i zewnętrznym stołem obrotowym. Stół podawczy ma być sterowany elektronicznie.

Urządzenie musi zawierać następujące elementy wraz parametrami technicznymi nie gorszymi niż:

 • automatyczny system załadunku płyty,
 • stół podawczy sterowany elektronicznie,
 • zestaw tarcz - piła główna i podcinacze
 • dopychacze wyrównujące czołowe,
 • możliwość szybkiego blokowania i zwalniania pił,
 • automatyczny bieg wózka piły regulowany wymiarów płyty,
 • linia sterowania numerycznie z nielimitowaną ilością programów cięcia,
 • maksymalna szerokość robocza: min. 2.070 mm,
 • maksymalna długość robocza: 5.600 mm,
 • maksymalna wysokość pakietu płyt: min. 112 mm,
 • linia wyposażona w transporter odpadów, gilotynę do odpadów oraz automatyczny systemu rozładunku i segregacji elementów.

Planowany termin wykonania inwestycji: max. do 31 grudnia 2015 r.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

 • termin ważności oferty (minimum 90 dni od daty wystawienia)
 • oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, dane pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboruZnaczenieMaksymalna liczba punktów
Cena netto70%70
Gwarancja30%30

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

b) Punkty w ramach kryterium "Gwarancja" będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
 • gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt.
 • gwarancja od 24 miesięcy włącznie – 30 pkt.

Miejsce składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 2. przesyłką pocztową lub kurierską na adres firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 3. lub na adres mailowy: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 30 listopada 2014 r.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Janusz Jeziorny
e-mail: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łęka Opatowska, 3 listopada 2014 r.

CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.
ul. Rakowska 1
63-645 Łęka Opatowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy CALITAN FURNITURE FACTORY poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 CALITAN FURNITURE FACTORY zaprasza do składania ofert na zakup Linia technologiczna do formatyzowania wąskich płaszczyzn - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Linia technologiczna do formatyzowania wąskich płaszczyzn - 1 szt. będzie niezbędnym elementem nowego ciągu produkcyjnego działającego w oparciu o wdrażaną innowacyjną technologię. Urządzenie będzie wykorzystywane w fazie procesu produkcyjnego. Maszyna będzie przeznaczona do obróbki elementów meblowych - docinanie.

Urządzenie musi zawierać następujące elementy wraz parametrami technicznymi nie gorszymi niż:

 1. automatyczny system załadunku wyposażony w ssawki podciśnieniowe
 2. okleiniarka dwustronna wąskich płaszczyzn wzdłużnych sterowana numerycznie z możliwością oklejania płyty komórkowej obrzeżem ABS. Zakres obróbki elementów:
  • długość: 260 - 3.200 mm
  • szerokość: 250 - 1.000 mm
  • grubość: 15 - 60 mm
 3. automatyczna obrotnica elementów
 4. okleiniarka dwustronna płaszczyzn poprzecznych sterowana numerycznie z możliwością oklejania płyty komórkowej obrzeżem ABS. Zakres obróbki elementów:
  • długość: 260 - 3.200 mm
  • szerokość: 250 - 1.000 mm
  • grubość: 15 - 60 mm
 5. automatyczna stacja rozładunku wyposażona w ssawki podciśnieniowe

Całość linii technologicznej sterowana numerycznie. Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych oraz urządzenie do podtrzymywania zasilania sterowania maszyny.

Planowany termin wykonania inwestycji: max. do 31 grudnia 2015 r.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

 • termin ważności oferty (minimum 90 dni od daty wystawienia)
 • oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, dane pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboruZnaczenieMaksymalna liczba punktów
Cena netto70%70
Gwarancja30%30

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

b) Punkty w ramach kryterium "Gwarancja" będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
 • gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt.
 • gwarancja od 24 miesięcy włącznie – 30 pkt.

Miejsce składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 2. przesyłką pocztową lub kurierską na adres firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 3. lub na adres mailowy: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 30 listopada 2014 r.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Janusz Jeziorny
e-mail: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łęka Opatowska, 1 czerwca 2014 r.

CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.
ul. Rakowska 1
63-645 Łęka Opatowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CALITAN FURNITURE FACTORY poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 CALITAN FURNITURE FACTORY zaprasza do składania ofert na zakup Wiertarka automatyczna pracująca w przelocie wiercąca we wszystkich sześciu płaszczyznach - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Wiertarka automatyczna pracująca w przelocie wiercąca we wszystkich sześciu płaszczyznach będzie niezbędnym elementem nowego ciągu produkcyjnego działającego w oparciu o wdrażaną innowacyjną technologię. Urządzenie będzie wykorzystywane w fazie procesu produkcyjnego.

Urządzenie będzie wykorzystywane w elementach skomplikowanych, wymagające więcej wierceń w danym elemencie mebla (formatki) za jednym taktem wiercenia.

Parametry techniczne nie gorsze niż:

 • Minimum 2 głowice po minimum 26 niezależnych wrzecion.
 • Wiercenie we wszystkich 6 płaszczyznach.
 • Wymiary elementów obrabianych:
  • Minimalna długość elementu, nie mniej niż 2000 mm
  • Minimalna szerokość elementu, nie więcej niż 300 mm
 • Czas przezbrojenia po zaprogramowaniu maszyny maksymalnie do 6 sekund.
 • Maszyna sterowana numerycznie z nielimitowaną ilością programów do wiercenia.
 • Automatyczny załadunek i rozładunek

Planowany termin wykonania inwestycji: max. do 31 grudnia 2015 r.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

 • termin ważności oferty (minimum 180 dni od daty wystawienia)
 • oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, dane pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboruZnaczenieMaksymalna liczba punktów
Cena netto70%70
Gwarancja30%30

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

b) Punkty w ramach kryterium "Gwarancja" będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
 • gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt.
 • gwarancja od 24 miesięcy włącznie – 30 pkt.

Miejsce składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 2. przesyłką pocztową lub kurierską na adres firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 3. lub na adres mailowy: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 30 czerwca 2014 r.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Janusz Jeziorny
e-mail: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łęka Opatowska, 1 października 2014 r.

CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.
ul. Rakowska 1
63-645 Łęka Opatowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CALITAN FURNITURE FACTORY poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 CALITAN FURNITURE FACTORY zaprasza do składania ofert na zakup Wielofunkcyjne urządzenie frezująco-wiercące typu CNC z opcja okleinowania linii krzywej - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Wielofunkcyjne urządzenie frezująco-wiercące typu CNC z opcją okleinowania linii krzywej będzie niezbędnym elementem nowego ciągu produkcyjnego działającego w oparciu o wdrażaną innowacyjną technologię. Urządzenie będzie wykorzystywane w fazie procesu produkcyjnego.

Na tej maszynie wiercone będą elementy których, ze względu na niestandardowy rozstaw otworów nie da się powiercić za pomocą wiertarek automatycznych pracujących w przelocie, lub elementy które produkowane będą w małych ilościach.

Parametry techniczne nie gorsze niż:

 • możliwość wiercenia zarówno w osi X i Y
 • obróbka elementów w osi X o długości do min. 3.000 mm
 • możliwość obróbki elementów o grubości do 60 mm
 • możliwość okleinowania w linii krzywej elementów obrzeżem o grubości min. 2 mm
 • numeryczna kontrola sterowania kompatybilna z systemem operacyjnym typu Windows 2000
 • automatyczna wymiana elektronarzędzi

Planowany termin wykonania inwestycji: max. do 30 października 2015 r.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

 • termin ważności oferty (minimum 90 dni od daty wystawienia)
 • oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, dane pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboruZnaczenieMaksymalna liczba punktów
Cena netto70%70
Gwarancja30%30

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

b) Punkty w ramach kryterium "Gwarancja" będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
 • gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt.
 • gwarancja od 24 miesięcy włącznie – 30 pkt.

Miejsce składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 2. przesyłką pocztową lub kurierską na adres firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 3. lub na adres mailowy: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 31 października 2014 r.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Janusz Jeziorny
e-mail: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łęka Opatowska, 1 lipca 2014 r.

CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.
ul. Rakowska 1
63-645 Łęka Opatowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy CALITAN FURNITURE FACTORY poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 CALITAN FURNITURE FACTORY zaprasza do składania ofert na zakup wiertarki automatycznej pracującej w przelocie 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Wiertarka automatyczna pracująca w przelocie będzie niezbędnym elementem nowego ciągu produkcyjnego działającego w oparciu o wdrażaną innowacyjną technologię. Wiertarka przeznaczona będzie do obróbki wiertarskiej meblowych elementów płytowych.

Parametry techniczne nie gorsze niż:

 • minimalna wielkość podawanego elementu: 250 x 50 x 12 mm
 • maksymalna wielkość podawanego elementu: 2500 x 1200 x 60 mm
 • minimalny ciężar dopuszczalny podawanego elementu: 50 kg
 • ilość wrzecion głowic pionowych: 11 szt.
 • ilość wrzecion głowic poziomych: 21 szt.
 • minimalna odległość miedzy wrzecionami pionowymi - 96 mm
 • prędkość wiercenia - minimum 9 elementów na minutę

Ponadto, urządzenie powinno:

 • wykonywać otwory zarówno w osi X jak i osi Y równocześnie
 • być wyposażone w szereg głowic wiertarskich zapewniających wykonanie szeregu otworów podczas jednego taktu wiercenia. Grupa pionowa głowic musi składać się z dwóch głowic z czego każda z głowic wyposażona będzie w minimum jedenaście wrzecion. Każda grupa pozioma składać się będzie z minimum dwóch głowic po jedenaście wrzecion każda w regulowanym zakresie wiercenia od 32 do 64 mm.
 • być w pełni sterowane numerycznie. Prędkość obrotu wrzecion musi być regulowana, a wbudowany dysk twardy musi zapewniać możliwość przechowywania nielimitowanej ilości planów otworów (programów wiercenia poszczególnych elementów).
 • umożliwiać regulacje prędkości transportera elementów.
 • być zasilane prądem trójfazowym.
 • posiadać sterowanie centralne umożliwiające numeryczne pozycjonowanie wierteł.
 • posuw i pozycjonowanie głowic elektronicznie
 • spełniać europejskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa
 • być wyposażona w kolektor odpadów z podłączeniem do instalacji odciągowej (pyły).

Planowany termin wykonania inwestycji: max. do 31 grudnia 2014 r.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

 • termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia)
 • oferta musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, dane adresowe oferenta, dane pozwalające ocenić ofertę, być skierowana do CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboruZnaczenieMaksymalna liczba punktów
Cena netto70%70
Gwarancja30%30

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

b) Punkty w ramach kryterium "Gwarancja" będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
 • gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 20 pkt.
 • gwarancja od 24 miesięcy włącznie – 30 pkt.

Miejsce składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 2. przesyłką pocztową lub kurierską na adres firmy: CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska
 3. lub na adres mailowy: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 28 lipca 2014 r.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Janusz Jeziorny
e-mail: janusz.jeziorny@calitanff.pl

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. CALITAN FURNITURE FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Calitan Furniture Factory Sp. z o.o. | Copyright © 2007 - 2016